BTC, Ljubljana, hala A- klet, tel.: 01 810 90 32 email: info@zelenatrgovina.si
PON - SOB od 10h do 18h 
Košarica (0 izdelkov)

V nakupovalni košari ni artiklov.

Eterično olje Sladka pomaranča

6,50 €

Hiter predogled

Sladka pomarnča je med svetovnimi  prvaki po količini eteričnega olja pridobljenega iz njenih lupin. Eterično olje pridobivajo  s hladnim stiskanjem lupin zrelih pomaranč, ki vsebujejo večinoma 0,4 % eteričnega olja na maso sveže lupine. Olje prekrasno osveži prostore in odžene neprijetne vonjave. Zaradi tega, je zelo priljubljeno za uporabo v gospodinjstvu. Vonj sladke pomaranče prinaša smeh, ki je nepogrešljiva dobrina duhovno kakovostnega in zdravega bivanja. Olje je fototoksično in lahko razdraži kožo ljudi občutljivih na agrume.

Latinsko ime: Citrus sinensis
Kemotip:  Limonene 95%
Deli rastline in postopek pridelave: Lupina  / hladno stiskanje
Poreklo: Južna Amerika

Sladka pomarnča je med svetovnimi  prvaki po količini eteričnega olja pridobljenega iz njenih lupin. Eterično olje pridobivajo  s hladnim stiskanjem lupin zrelih pomaranč, ki vsebujejo večinoma 0,4 % eteričnega olja na maso sveže lupine. Olje prekrasno osveži prostore in odžene neprijetne vonjave. Zaradi tega, je zelo priljubljeno za uporabo v gospodinjstvu. Vonj sladke pomaranče prinaša smeh, ki je nepogrešljiva dobrina duhovno kakovostnega in zdravega bivanja. Olje je fototoksično in lahko razdraži kožo ljudi občutljivih na agrume.

Opozorilna beseda NEVARNO

   

Stavki o nevarnosti:

 • H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov
 • vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatni stavki o nevarnosti:

 • P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. 
 • P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 
 • P241: Uporabiti električno opremo, odporno proti eksplozijam. 
 • P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. 
 • P243: Preprečiti statično naelektrenje. 
 • P261: Ne vdihovati hlapov. 
 • P264: Po uporabi temeljito umiti… 
 • P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
 • P273: Preprečiti sproščanje v okolje. 
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 • P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode 
 • P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. 
 • P321: Posebno zdravljenje (glej etiketo). 
 • P331: Ne izzvati bruhanja, 
 • P332 + P313: Če nastopi dražene kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 • P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 • P362: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
 • P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. 
 • P370 + P378: Ob požaru: za gašenje uporabiti gasilnik na prah ali CO2. 
 • P391: Prestreči razlito tekočino. 
 • P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. 
 • P405: Hraniti zaklenjeno. 
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v zabojnik za nevarne odpadke. 

Napišite svoj komentar

Napisali boste oceno za: Eterično olje Sladka pomaranča

Kako si ocenil ta artikel? *

  1 točka 2 točki 3 točke 4 točke 5 točke
Ocena

Obiščite nas v LJ, BTC-hala A-klet (lokal 35), tel: 01 8109032

vhod A6- iz parkirišča med tržnico in Sparom vhod v klet. tretji lokal na desni strani.

V našo družbo vabimo vse, ki se zavedate, da je izbira naravnih izdelkov kljub njihovi prijaznosti do okolja -  v prvi fazi prava odločitev v prid našega zdravja. Certifikati (Gots, Fair trade, Bdih, Soil, Cruelty free, Fsc,..) potrjujejo, da so izdelki pridobljeni na okolju prijazen način, s spoštovanjem narave in vseh živih bitij, proizvajalci in vsi, ki sodelujejo v procesu poslovanja pa se zavedajo visoke družbene odgovornosti.

Le izdelek, ki je proizveden na ljudem in okolju prijazen način od surovine do končnega produkta, je lahko brez škodljivih sestavin, ter tako popolnoma zdrav in naraven za uporabnika teh izdelkov.

V ponudbi boste našli naravno negovalno in dekorativno kozmetiko, 100% organska olja, modni ekološki nakit, oblačila in izdelke za dom iz ekološkega bombaža, ročno narejene naravne svečke, super prehrano, karafe za revitalizacijo vode, ekološka čistila ter pod našo lastno blagovno znamko Naturna v Sloveniji izdelane naravne izdelke za zdravo spanje (ležišča, vzglavniki, posteljnina, odeje, ...).

Preverite tudi:
 
Pomoč pri nakupu
info@zelenatrgovina.si
 
Obročno plačevanje
z Diners / NLB kartico
 
Garancija
na zadovoljstvo

8